a 32.13 o godzinie 25:76:99 poczujesz to samo, co ja do Ciebie.