(Bez tytułu)

jesli SZCZESCIE NIE przyszlo jeszcze DO CIEBIE to znaczy, ze jest DUZE i idze malymi krokami

(Bez tytułu)

Miłość jest jak cho­roba. Brak ape­tytu,sen­ność, brak łez, ból głowy, smu­tek, apa­tia, brak ra­dości życia to najłagod­niej­sze jej objawy… Ach tak…za­pom­niałabym. Chodzi o tę nie­szczęśliwą miłość. Szczęśli­wa kar­mi się słońcem, błęki­tem nieba, rzeźbi z [...]

(Bez tytułu)

Po każdej zi­mie przychodzi piękne la­to, tak jak po każdym cier­pieniu w końcu przy­jedzie czas na chwi­le radości.

(Bez tytułu)

Raz pod wo­zem, raz na wozie Za­pom­niała zi­ma o mrozie, I o śniegu, tak uparta? Zi­mo nasza… idź do czarta…

(Bez tytułu)

Nie straszna mi za ok­nem zi­ma, kiedy w moim ser­cu…naj­piękniej­szy Ogród, bar­wa­mi la­ta rozkwita.

Zima

Tęsknie za Tobą tak jak zimą za latem.

(Bez tytułu)

„Pew­no ci dob­rze gdzieś o tej porze, pew­no przy­jem­nie. A wokół- pejzaż bez smut­ku pejzaż be­ze mnie. No­ce i dni O których nie wiesz je­sień i pejzaż bez ciebie.” Na­dal kocham, tęsknie i żyje nadzieją, że los będzie łaskawy.

(Bez tytułu)

`wczo­raj kochałam te ko­loro­we liście.. dziś ich niena­widzę ! niena­widzę za to ze spa­dają , za­miast trzy­mać się tych idiotycznych drzew.. i za to ze bez końca mogłabym w nich pływać.. niena­widzę te­go deszczu ! który spra­wia ze chce moknąc w nim bez końca.. ja po pros­tu niena­widzę tej je­sieni ! którą nieg­dyś kochałam…

(Bez tytułu)

Je­sień nie będzie się z Tobą pa­tyczko­wać……jak się na­winiesz, to najzwyczaj­niej dos­ta­niesz z liścia.

(Bez tytułu)

`Masz piękne oczy choć zepsute masz piękne serce choć złamane masz piękną duszę choć zat­rutą Masz piękny uśmiech zab­ra­ny Jesieni.. z ukrycia z bólem głowy ob­serwuję jak się miotasz..we mgle..