odległość

i kiedy od­ległość za­mieniasz na se­kun­dy tęsknoty
i w ty­siącu spoj­rzeń szu­kasz te­go jednego
choćbyś zbłądził wśród gwa­ru uśmiechów
je­dyny tu­lisz do serca
i łzę pożeg­na­nia głas­kasz wspomnieniem

wiesz, że kochasz…
- niebo masz dwa kro­ki bliżej