Anonim

Anonim jest tylko wtedy dopuszczalny, gdy piszący go rzeczywiście jest nikim.