Kochać kogoś

Kochać kogoś potem potem stracić to tak jak kupić szczęście i łzami zapłacić :)