Książe z bajki

Książe z bajki

Matematyka

Matematyka jest jak kurz, jest wszędzie